تماس با ماتلفن واحد فروش ورق: ۰۴۱۳۴۳۲۸۰۵۱

تلفن واحد فروش کارتن: ۰۴۱۳۴۳۲۹۷۵۴

فاکس:۰۴۱۳۴۳۲۸۰۵۲

آدرس دفتر مرکزی: تبریز – خیابان آزادی – ساختمان امیرکبیر – طبقه چهارم

تلفن دفتر مرکزی: ۰۴۱۳۳۳۶۱۷۵۲

آدرس کارخانه: تبریز – ٣۵ کیلومتری جاده تبریز آذرشهر – شهرک صنعتی سلیمی – ٢٠ متری ٢۵ ام